Birçok sektörde tehlikeli maddelerle çalışma yapılmaktadır. Tehlikeli maddelerle çalışan peronellerin genel bilinçlendirme, göreve özgü ve emniyet konularında eğitim almaları mevzuat gereği zorunluluktur. Tehlikeli madde sınıfları ve her sınıf için farklılık gösteren tehlike unsurları için personeller eğitim almalı ve önleyici ve düzenleyici faaliyetler hakkında bilinçlendirilmelidir. Tecrübeli ve eğitimli kadromuz tarafından aşağıda listesi bulunan tüm tehlikeli maddelerin alınması,boşaltılması,paketlenmesi,yüklenmesi,taşınması ve gönderilmesi konularında eğitim verilmektedir.

SINIF 1 - PATLAYICI MADDELER
Yüksek ısıya karşı hassasiyet, darbe ve çarpmalara karşı hassasiyet , kıvılcıma karşı aşırı hassasiyet gösterirler.
Alt Sınıfları En Tehlikeliden Daha Az Tehlikeliye Doğru
1.1 > 1.5 > 1.2 > 1.3 > 1.6 > 1.4
Örnek: Mühimmat, Barut Tozu, Silah Kartuşları, Bomba, Mayın, Mermi, TNT... gibi
Patlayıcı Madde taşıya bilmek için İçişleri Bakanlığından İzin Alınır.
Paketleme Grubu Yoktur.
SINIF 2.1 - ALEVLENIR GAZLAR
Sınıf 2.1 Alevlenebilir (Yanıcı) Gazlar
Gazlar; özelliklerine göre tutuşan (yanıcı) olabilirler. Ayrıca gazlar yangın ya da patlama etkisi meydana getirebilirler. Bu etkileri yüksek doldurma basıncı ve çok yüksek ısıda ortaya çıkmaktadır.
Örnek: Propan, Hidrojen, Çakmak Gazı, Metan
SINIF 2.2 - BOĞUCU GAZLAR
Sınıf 2.2 Zehirli Olmayan, Boğucu Gazlar
Gazlar; özelliklerine göre boğucu olabilirler. Ayrıca gazlar patlama etkisi meydana getirebilirler. Bu etkileri yüksek doldurma basıncı ve çok yüksek ısıda ortaya çıkmaktadır.
Örnek: Karbondioksit, Hava (Sıkıştırılmış), Helyum, Azot (Sıkıştırılmış), Nitrojen
SINIF 2.3 - ZEHIRLI GAZLAR
Sınıf 2.3 Zehirli Gazlar
Gazlar; özelliklerine göre tutuşan (yanıcı), oksitleyici, asitli olabilirler.
Örnek: Amonyak, Karbon Monoksit, Kömür Gazı ... gibi
SINIF 3 - ALEVLENIR SIVILAR
Sınıf 3 Alevlenebilir (Yanıcı) Sıvılar
Her zaman yangın tehlikesi oluşturmaktadırlar. Tehlikeleri özellikle parlama noktasıyla belirlenir. Parlama noktası: Bir sıvı buharının havayla birlikte alevlenebilir bir karışım oluşturduğu en düşük sıcaklıktır. Parlama noktası düşük olan madde daha tehlikelidir.
Örnek: Benzin, Dizel Akaryakıt, Aseton, Tiner, Boya, Nafta, Tutkal... gibi
SINIF 4.1 - ALEVLENIR KATILAR
Sınıf 4.1 Alevlenebilir Katı Maddeler, Kendi Kendine Ayrışan ve Patlayıcı Özelliği Giderilmiş (Duyarlığı azaltılmış) Katı Maddeler yangın esnasında zehirli gazlar oluşabilir. Kıvılcım, ateş, sıcak yüzeyler temasında kolayca yanabilirler. Kuru ortamda patlayıcı özelliği barındırmaktadır. Tozları infilak edilebilir.
SINIF 4.2 - KENDILIĞINDEN YANMAYA YATKIN MADELER
Sınıf 4.2 Kendiliğinden yanmaya yatkın maddeler
Ateş/Alev kaynağı olmadan kendi kendine yanabilmektedirler. Kısmen su ile aşırı tepkime göstermektedir. 5 dakika içinde çok küçük miktarlarda bile hava ile temas ettiklerinde tutuşabilirler.
Örnek: Beyaz/Sarı, Fosfor, Pamuk (Islak, Artıkları), Karbon, Yün Atıkları... gibi
SINIF 4.3 - SU ILE TEMAS ETTIĞINDE ALEVLENEBILIR MADDELER
Sınıf 4.3 Su ile temas ettiğinde alevlenir gazlar açığa çıkaran maddeler
Su ile reaksiyona girerek yanıcı gazlar oluştururlar. Yanıcı kaynaklarla alev alırlar.
Örnek: Karpit(Kalsiyum Karbür), Magnezyum Tozu, Çinko Tozu... gibi
SINIF 5.1 - YÜKSELTGEN, OKSITLEYICI, YAKICI MADDELER
Sınıf 5.1 Yükseltgen, Yakıcı (Oksitleyici) Maddeler
Başka maddeler ile karıştırılması yanmaya sebebiyet verebilir. Sürtünme, darp yanmaya sebep verebilir. Patlama, asidik etki, sağlık bozucu etkisi vardır.
Örnek: Sodyum Nitrat, Amonyum nitrat İçeren Gübreler (Suni Gübre)... gibi
SINIF 5.2 - ORGANIK PEROKSITLER
Sınıf 5.2 Organik Peroksitler
Tehlike Derecesine Göre 7 gruba ayrılır Tip A – Tip B – Tip C – Tip D – Tip E – Tip F – Tip G
Tip A – En tehlikelisi ve karayollarında taşınması yasaktır.
Cilt ve ince deri üzerinde kuvvetli tahriş yapar. Organik peroksitlerin ve buharlarının göze kaçması, iltihaba, sert doku yaralarına ve körleşmeye neden olur.
Üstleri örtülü olarak, kuru ve serin yerlerde korunmalıdır.
Örnek: Peroksit, Sirke Asidi, Dibenzolperoksit, Kaporta Macunlarındaki Sertleştiriciler, Hidrojen Peroksit ... gibi
SINIF 6.1 - ZEHIRLI MADDELER
Sınıf 6.1 Zehirli Maddeler
Birkaç gramlık az miktar dahi insanlarda ölümcül zehirlenmelere ya da kalıcı sağlık sorunlarına neden olabilir. Temas veya teneffüs edilmesi halinde zehirleme etkisi oluşur. Tecrübe edinilerek ya da hayvanlar üzerinde (kobay) kullanılarak tanınır.
Zehirlidirler Sağlığa zararlıdırlar. Su ile inceltilmiş olsa dahi tehlikelidirler. Suyla zehirli gaz üretebilirler.
Örnek: Siyanur, Arsenik, Böcek İlaçları, Civa.. gibi
SINIF 6.2 - BULAŞICI MADDELER
Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler
İki Kategoriye ayrılırlar.
Kategori A : İnsan ve Hayvanları Etkileyen
Kategori B : Diğer Bulaşıcı Maddeler
Temastan kaçınılmalıdır. Temizlik büyük önem taşımaktadır. İnsan ve hayvanlar için bulaşıcıdır.
Örnek: Klinik Atıklar; Bakteriler Virüsler, İnsanlar ve Hayvanlar İçin Bulaşıcı Maddeler, Hayvanlar için bulaşıcı maddeler, Tıbbi Atıklar
Biyolojik Atıklar... gibi
SINIF 7 - RADYOAKTIF MADDELER
Sınıf 7 Radyoaktif Malzemeler
I – Beyaz II – Sarı III - Sarı
Radyoaktif maddeler zararlı ışınlar ortaya çıkartmaktadırlar. Tehlikeli ışınlara maruz kalma , Isı üretimi, Birbirleri ile reaksiyona girebilirler. Radyoaktivite sonucu etkilenen hücreler, bir süre sonra kanser hücrelerine dönüşür. Bu dönüşüm yıllar sonra dahi ortaya çıkabilir.
Örnek: Doğal Uranyum, Doğal Toryum’dan yapılmış maddeler ... gibi
SINIF 8 - AŞINDIRICI MADDELER
Sınıf 8 Aşındırıcı Maddeler
Deride ve tat almada zarar. Diğer maddelerde ya da nakliye eşyalarında zarar ve hasar. Deriye temas halinde bol su ile yıkanmalıdır. Bu maddeler aşındırıcı (corrosive) etki gösterir.
Örnek: Kezzap, Tuz Ruhu, Sülfirik Asit Amonyak Çözeltisi
SINIF 9 - MUHTELIF MADDELER
Sınıf 9 Muhtelif Tehlikeli Maddeler ve Nesneler
Toplama bir sınıftır. Bu yüzden birden çok tehlikeyi barındırmaktadır.
Örnek: Asbest, Airbag Modülleri, Isıtılmış Sıvı Maddeler, Zift, Lityum Piller ... gibiTALEP EDİN

Lütfen taleplerinizi eksiksiz olarak doldurup gönderiniz. Müşteri temsilcimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

TIKLAYINIZ