Tehlikeli Madde Mevzuatı Cezaları – 2021

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde

Ceza

Maddesi

İlgili

Madde

Açıklama Kime

Uygulanır

Ceza
25-1-(a) 5/6 Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi alma zorunluluğu Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. İşletme 2.674 TL
25-1-(b) 5/7 TMGD Hizmeti Almamak Eksikliğinin devam etmesi durumunda 30 günde bir tekrar eder. İşletme 4.011 TL
25-1-(c) 5/10 7 gün içinde Kaza raporunu düzenlemeyen tarafa uygulanacak ceza Sorumlu

Taraf

1.336 TL
25-1-(ç) 5/11 Tehlikeli Madde yüklü veya boş temizlenmemiş taşıtları okul, kamu binaları, avm, ibadethane gibi yerlerden en az 300 metre uzağa park etmeme cezası Taşımacı 667 TL
25-1-(d)

25-1-(f)

25-1-(g)

8/1/a Taşınan madde ve nesnenin özelliğine uygun ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip tankere doldurmama cezası Gönderen 1.091 TL
8/1/b

Taşıma evrakını eksik düzenleme ya da düzenlememe cezası

Gönderen 545 TL
TİO 667 TL
İthalatçı 667 TL
8/1/c

Tehlikeli maddeye uygun geçerli bir belgeye sahip bir araç kullanmama cezası

Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
8/1/ç

Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası

Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
8/1/d

IBC, Tank, Tanker vs. ara ve periyodik muayene yapılmamış olanları kullanmak

Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
8/1/e

Ambalajlarda etiket işaret Araçta Turuncu Plaka kullanmama cezası

Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
8/1/f Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymama Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
8/1/g

ADR 1.4.2.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası

Gönderen 1.091 TL
TİO 1.336 TL
İthalatçı 1.336 TL
25-1-(e) 8/2 Taşıma evraklarının kontrolünü, Taşıma birimlerinin ara ve periyodik muayene kontrolünü, Tehlike etiket, levha ve turuncu plakaların doğru ve uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmama cezası Kıyı Tesisi İşletmesi

1.336 TL

25-1-(ğ) 9/1/a Uygun sertifikalı Ambalaj Kullanmama cezası Paketleyen 1.336 TL
9/1/b ADR’ye uygun kombine ambalajlama yapmama cezası Paketleyen 667 TL
9/1/c Ambalaj işaretlemelerini ADR’ye uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Paketleyen 667 TL
9/1/ç Konteyner/Araç paketleme sertifikası hazırlamama cezası Paketleyen 667 TL
9/1/d ADR 1.4.3.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Paketleyen 667 TL
10/1/a Hasarlı ve sızdırma riski taşıyan ambalajları yükleme cezası Yükleyen 1.336 TL
10/1/b Yükleme, birlikte yükleme, gıda maddeleri ya da hayvan yemlerinden ayrı tutma ile

ilgili kurallara uymama cezası

Yükleyen 1.336 TL
25-1-(h) 10/1/d ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme

yapılmaması cezası

Yükleyen 1.336 TL
10/1/c ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru,

uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası

Yükleyen 667 TL
10/1/ç Yükleme sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık

ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası

Yükleyen 667 TL
10/1/e ADR 1.4.3.1’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Yükleyen 667 TL
25-1-(ı) 11/1/a/b ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası Dolduran 1.091 TL
11/1/c Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası Dolduran 1.091 TL

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde
Ceza Maddesi İlgili

Madde

Açıklama Kime Uygulanır Ceza
25-1-(ı) 11/1/d ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Dolduran 545 TL
11/1/e Çok gözlü tanklarda birlikte yükleme yasaklarına uymama cezası Dolduran 545 TL
11/1/f Doldurulan madde için azami doldurma derecesi ya da izin verilen azami litre başına içerik kütlesine uygun hareket etmeme cezası Dolduran 545 TL
11/1/g Dolum sonrası tank kapaklarının ve/veya valflerin sızdırmazlık kontrolünün yapılmaması cezası Dolduran 545 TL
11/1/ğ Doldurulan maddenin tankın dış yüzeyine bulaşmadığının kontrolünü yapmama cezası Dolduran 545 TL
11/1/h Doldurma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Dolduran 545 TL
11/1/ı Araç ve konteynerlerin dökme olarak doldurulması sırasında ADR 7.3’de yer alan ilgili hükümlere uymama cezası Dolduran 545 TL
11/1/i ADR 1.4.3.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Dolduran 545 TL
11/1/j TMFB sahibi taşımacılara ait araçlara dolum yapmama cezası Dolduran 1.091 TL
25-1-(i) 11/1/ç Periyodik test ve muayeneleri geçerli olmayan taşınabilir basınçlı ekipmana dolum yapma cezası Dolum Tesisi 6.687 TL
25-1-(j) 12/1/ a/b ADR/Taşıt Uygunluk Belgesine sahip Tanker, portatif tank, tank konteyner, ÇEGK vb. kullanmama cezası Taşımacı 1.091 TL
12/1/ c Ara ve periyodik muayenesi geçerli olmayan Tanka, tüplü gaz tankerine, ÇEGK’ ya, portatif tank ya da tank konteynere vs. dolum yapma cezası Taşımacı 1.091 TL

12/1/ i

Taşımanın güvenliğini tehlikeye sokacak bir ihlal olması durumunda maddenin ya da kamu güvenliği bakımından ihlal giderilinceye kadar taşımayı durdurmama cezası Taşımacı

1.091 TL

12/1/ l ADR Bölüm 7.5.7’de belirtilen yükleme emniyet kurallarına göre yükleme yapılmaması cezası Taşımacı 1.091 TL
12/1/ ç ADR’deki tehlike ikaz etiket/levha ve işaretleri ile turuncu renkli plakaları doğru, uygun özellikte ve ebatta kullanmama cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ d Tanklarda, yüklerde görsel olarak belirgin sızıntı, çatlak ya da hasar olmadığını kontrol etmeme cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ g Yazılı talimat vermeme cezası. Taşımacı sürücünün yazılı talimatları okumasını, anlamasını ve gerektiği gibi uygulamasını sağlamakla yükümlüdür. Taşımacı 545 TL
12/1/ ğ Birlikte ambalajlama, yükleme, karışık yükleme ve yükleme sınırları kurallarına uymama Taşımacı 545 TL
12/1/ h Uygun SRC 5 belgesine sahip olmayan sürücü ile taşıma yapma cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ j Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ k Boş temizlenmemiş tanker, tank konteyner, portatif tank, ÇEGK, vb. için ADR 5.4.1.1.6’ya uygun taşıma evrakı düzenlememe cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ m ADR 1.4.2.2’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Taşımacı 545 TL
12/1/n Taşıma başlamadan önce Gönderen tarafından ADR 5.4.1’e göre hazırlanan taşıma evrakının bir kopyasını araçta bulundurmama cezası Taşımacı 545 TL
12/1/ e Araçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması cezası (Her bir teçhizat için uygulanır) Taşımacı 54 TL
12/1/ f Araçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın bulundurulmaması cezası Taşımacı 218 TL
13/1/a Tehlikeli madde sınıfına ve/veya taşıma şekline uygun SRC 5 belgesine sahip olmama cezası Sürücü 267 TL
13/1/b Ambalaj açma ve metal el aletleri kullanma yasaklarına uymama cezası Sürücü 66 TL
25-1-(k) 13/1/c Yükleme ve boşaltma sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Sürücü 66 TL
13/1/ç Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında motoru kapalı tutmama cezası Sürücü 66 TL
13/1/d Tehlikeli madde yüklü araç park halinde el freni çekmeme cezası Sürücü 66 TL
13/1/e Tehlikeli madde yüklü araçlara zorunlu levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltıldıktan sonra çıkartılmasını sağlamama cezası Sürücü 66 TL
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik 25. madde
Ceza Maddesi İlgili Madde Açıklama Kime

Uygulanır

Ceza
25-1-(k) 13/1/f Hasar görmüş ambalaj ve yük taşıma cezası Sürücü 66 TL
13/1/g Tehlikeli madde sızıntısı veya ihtimali olması durumunda taşıma yapma cezası Sürücü 66 TL
13/1/ğ Tehlikeli maddelere yönelik karayolu kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymama cezası Sürücü 66 TL
13/1/h Özel sınıf ve maddelere ilişkin ek gereklilikler ile ilgili ADR hükümlerine uymama cezası Sürücü 66 TL
13/1/ı Araçta yazılı talimat olmaması ve tehlike anında yazılı talimata göre hareket etmeme cezası Sürücü 66 TL
13/1/i Araçta bulunması gereken zorunlu  evrakları denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası Sürücü 66 TL
13/1/j Boşaltma alanında gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve boşaltma ekipmanının düzgün çalıştığını kontrol etmeme cezası Sürücü 66 TL
13/1/k Araçlarda ADR 8.1.5’de belirtilen ve kişisel koruyucu teçhizatın bulundurulmaması ve denetim sırasında yetkili personele göstermeme cezası Sürücü 66 TL
13/1/l Araçlarda ADR 8.1.4’de belirtilen asgari sayı ve kapasitede ve bakım teçhizatı  yapılmış uygun yangın söndürücü teçhizatın araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmeme cezası Sürücü

66 TL

25-1-(l) 14/1/a Yükün teslim alınmasına engel bir durum olmadıkça yükün kabulünü erteleme  cezası Alıcı 667 TL
14/1/b Taşımada konteyner kullanıldığında, ADR hükümlerinin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde taşımacıya konteyneri sadece ihlal giderildikten sonra teslim etmeme cezası. Alıcı

667 TL

14/1/c Araçların boşaltılması sırasında yakın çevresinde ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Alıcı 667 TL
14/1/ç ADR 1.4.2.3’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Alıcı 667 TL
25-1-(m)

25-1-(n)

15/1/b Boşaltma öncesinde ve sırasında pakette, tankta, araçta veya konteynerde işlemi tehlikeye sokacak bir tahribatı kontrol ederek, olumsuz bir durum halinde, gerekli önlemler alınıncaya kadar boşaltma işlemini ertelememe cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
15/1/c Aracın, tankın ve konteynerin boşaltılmasından hemen sonra dışına bulaşmış maddelerden arındırılmasını sağlamama ve vana ve kapakların güvenli bir şekilde kapatılmaması cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
15/1/ç Ambalajlı ve dökme taşımacılık için kullanılan araç veya konteynerin temizliği ve dezenfekte işlemlerinin yapılmasını sağlamama cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
15/1/d Boş ve temizlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların ikaz levhalarını kaldırmama cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
15/1/e Boşaltma işlemi sırasında yakın çevrede ateş yakılmasına, sigara içilmesine, açık ışıklandırma yapılmasına vs. engel olmama cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
15/1/f ADR 1.4.3.7’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Boşaltan 667 TL
Taşımacı 667 TL
3. Kişi 667 TL
25-1-(o) 16/1/a ADR’ye göre üretilmiş, ara, periyodik test ve muayeneleri geçerli Tank-konteyner ve portatif tank kiralamama cezası Tank-

Konteyner İşletmecisi

1.336 TL

16/1/b Boşaltılan tank ya da tank konteynerlerin tekrar kullanımdan önce temizlenmesini ve varsa hasarlı olmamasını sağlamama cezası Tank-

Konteyner İşletmecisi

1.336 TL

16/1/c ADR 1.4.3.4’de yer alan diğer kurallara da uymama cezası Tank-

Konteyner İşletmecisi

1.336 TL

 

 

TALEP EDİN

Lütfen taleplerinizi eksiksiz olarak doldurup gönderiniz. Müşteri temsilcimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

TIKLAYINIZ