denİZYOLU TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI

IMDG (Tehlikeli Malların Denizyolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından ilk olarak 1965 yılında yayınlanmış ve tehlikeli maddelerin taşımacılığının yanı sıra deniz kirliliğine engel olmak için gemi ile taşınan zararlı maddelerin taşınması ile ilgili şartları da içermektedir.

Tehlikeli madde lojistiğindeki en önemli unsurlardan biri bu maddelerle ilgili uluslararası kanun ve yönetmeliklerin mevcut olmasıdır. Tehlikeli madde lojistik süreçlerinin tümü bu yaptırımlara uygun olarak planlanmalı ve yönetilmelidir. Bu yaptırımlar, tehlikeli maddelerin ambalajlanması, etiketlenmesi, elleçlenmesi, taşınması, depolanması gibi süreçlerde maddelerin sınıflarına göre özelleştirilmiş uygulamalar içermektedir. Özellikle taşıma sürecinde tehlikeli maddelerin hangi taşıma şekli ile yükleneceği konusu önemlidir. Çünkü her bir taşıma şekli için (karayolu, denizyolu, demiryolu, havayolu) farklı uygulamalar içeren konvansiyonlar bulunmaktadır.

Kaplan’ın özellikle aerosol, deodorant, parfüm, sinek ilacı, iyot, kimyevi maddeler, temizlik ve kişisel bakım ürünleri kategorilerinde yoğun çalışmaları bulunmakta, sevkiyatlar imco onay aşamasından yükleme sonrası malın güvenli bir şekilde alıcıya sevkine kadar, gerekli tecrübe ve eğitimlere sahip ekibi tarafından en iyi şekilde organize edilmektedir.

Taşımacılıkta tehlikeli maddelerin nakliyesi kanun ve yasalar ile düzenlenmektedir. Kamu sağlığını tehdit eden her türlü tehlikeli maddenin tanımı kanunlar ile yapılmaktadır. Tanımı yapılmış tehlikeli madde taşımacılığında uyulması gereken kural ve standartlar ise bu kanun, yasa, bunlara bağlı tebliğ ve yönetmelikler uyarınca tanımlanmaktadır. Denetimler ise gene devlet kurumları tarafından yapılırken uymayanlara çeşitli ceza ve yaptırımlar uygulanmaktadır.

Türkiye’de Denizyolu Tehlikeli Madde Yönetmeliği Var mıdır?

Evet. Türkiye’de deniz taşımacılığında tehlikeli madde taşımacılığı 03.03.2015 tarihli 29284 saylı Resmi Gazete ’de tebliğ edilen Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikuyarınca yapılmaktadır.

Tehlikeli Madde Nedir?

Yönetmelikte tarifi verilen tehlikeli maddeler tanımı daha kapsamlı olmak ile birlikte özetle; petrol ve petrol türevleri, uçucu yanıcı gaz vb. maddeler, radyoaktif madde ve atıklar ile fiziksel özellikleri nedeni ile taşınırken çevreye zarar verebilecek her türlü yük, bunların ambalajları ve bunların taşındığı malzemeler bu tanıma girer.

Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi ve Güvenlik Planı Nedir?

Uygunluk Belgesi tehlikeli yük elleçleyen tüm liman ve kıyı tesislerinin işletme izni ile beraber almak zorunda oldukları bir izin belgesidir. Güvenlik planı ise hem liman ve kıyı tesislerinin hem de yükü taşıyan firmaların hazırlamak zorunda oldukları kapsamlı güvenlik prosedürleridir.

Tehlikeli Madde Rehberi Nedir?

Tehlikeli madde elleçleyen tüm kıyı tesisleri ve limanlarının yaptıkları iş ile alakalı hazırlamak ve kamuya açık, erişilebilir tutmak zorunda oldukları belgedir. Bu belgede tehlikeli maddeler ile ilgili yapılan tüm iş ve alınan önlemler anlatılır.

Eğitim Zorunluluğu Kimleredir?

Bu işletmelerde çalışan tüm personelin, tehlikeli yüklerin taşıdığı riskleri, bunlar için alınan emniyet önlemleri, bu işletmelerde emniyetli çalışma, acil durum tedbirleri, güvenlik ve benzer tüm konularda eğitim almaları şarttır.

TALEP EDİN

Lütfen taleplerinizi eksiksiz olarak doldurup gönderiniz. Müşteri temsilcimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

TIKLAYINIZ