LİMAN/ TERMİAL

TERMINAL ve LİMAN tesislerinde tehlikeli yüklerle ilgili taşıma, depolama, elleçleme, yükleme, boşaltma, paketleme, etiketleme, işaretleme iş ve işlemlerini gerçekleştirilmektedir. Bu görevleri ifa eden gerçek ve tüzel kişilerin çalıştığı iş yerlerinin ilgili yönerge hükümlerine göre belirtilen uluslararası sözleşmeler ve standartların hükümlerine ve İdare tarafından belirlenen şartlara uygunluğu durumunda Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır. Tehlikeli madde elleçleyen liman tesisi ticari olarak elleçlediği her bir tehlike sınıfına ait yükleri içeren tehlikeli madde rehberi hazırlamalıdır. Bu rehberde elleçlenen tehlikeli madde sınıfları için tüm detay bilgiler, acil durum eylem planları, müdahale prosedürleri, gerekli olduğunda tıbbi ilk yardım gereksinimleri gibi zorunlu bilgiler bulunmaktadır ve bu planlarla ilgili olarak görev tanımı gereği tehlikeli maddelerle uğraşan tüm liman tesisi ve alt yüklenici çalışanları bilinçlendirilmelidir. Tehlikeli Madde Rehberi ile ilgili detaylı talimatlar İdare tarafından açıklandığında firmamızın hazırlamış olduğu Tehlikeli Madde Rehberi talimatlar kapsamında revize edilmekte ve onaylatılmaktadır. İlgili şartlara ilişkin değişiklik olması halinde en geç 30 gün içinde İdare’ye bu değişim yazılı olarak bildirilir ve gerekli şartlar 90 gün içinde yeniden sağlanır. TERMINAL ve LİMANLAR faaliyetleri süresince bu Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesinin şartlarına uygun hareket etmekle mükelleftir. Liman tesisi kullanıcılarının ve yük ilgililerinin de aynı şekilde şartlara uygun hareket etmeleri talep edilecektir.
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı için tanımlanmış görevler 22 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 29007 sayılı “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ” kapsamında liman tesislerinde faaliyet gösteren işletmelerde TMGD bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. TMGD bulundurma zorunluluğu bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler için IMDG Kod kapsamındadır. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi, işletme fiili faaliyete başlamadan önce alınmak zorundadır. TERMINAL veya LİMAN tesisi kapsamında karayoluna çıkan bir aracın yüklemesini yapması durumunda ADR hükümlerine uygun yükleme yapacaktır. Bu kapsamda da en az bir adet Karayolu Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurması gerekmektedir. Ayrıca TERMINAL / LİMAN tehlikeli madde taşımacılığı kapsamında alıcı, gönderen, yükleyen, boşaltan, dolduran, paketleyen, tank konteyner işletmecisi, taşımacı, taşıt sürücü faaliyetlerini sürdürenlerin ilgili mevzuata uygunluğu ile ilgili tesis giriş ve çıkışlarında kontroller gerçekleştirecektir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı tesiste yapılan incelemelerinde veya kendine bildirilen durumlarda ilgili uluslararası ve ulusal mevzuat hükümlerine uygun bir durumun bulunmadığını tespit etmesi durumunda bu hükümlere uygunluk sağlanıncaya kadar taşımayı, yüklemeyi ve boşaltmayı durdurma hakkına sahiptir.

TALEP EDİN

Lütfen taleplerinizi eksiksiz olarak doldurup gönderiniz. Müşteri temsilcimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

TIKLAYINIZ