ENERJİ/ MADEN

Yer altı ve yer üstü maden ocaklarında, tünel açılması, kazı, yol ve baraj yapımlarında ayrıca yer üstü inşaat işletmelerinde gerek üretim, hazırlık gerekse ilerleme ve yapım aşamasında iş makinaları ile kayaların parçalanması ve gevşetilmesi teknik ve/veya ekonomik nedenlerle mümkün olamadığında, kaya parçalama işi kimyasal patlayıcı maddeler kullanılarak patlatma yöntemi ile yapılmaktadır. Ancak patlatma; bir berhava etme, yok etme işi olmayıp kontrollü biçimde gerçekleştirilmesi gerekli, zorunlu ve tehlikeli bir işlemdir. Özellikle açık işletmeler de kaya veya cevher kazısının zemin sertliğine (dayanımına) göre, doğrudan kazı yapılamaması durumunda, bu işlerde çalışan iş makinelerinin ekonomik bir şekilde kazı yapabilmesi ve işlerin hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi için patlatma işlemlerine gerek duyulmaktadır. Patlatma işlemleriyle, azami miktarda kayaç parçalanması ve bu esnada minimum düzeyde çevreye rahatsızlık vermek amaçlanmaktadır. Patlatma işlemlerinin kullanımı ile teknik verimliliğin artması, iş makineleri performanslarında iyileştirilmesi, ardışık faaliyetlerin organizasyonunda kolaylığı, uygun niteliklerde malzeme temini, zamanın etkin kullanımı hedeflenmektedir. Maden sahasında kullanılan patlayıcı maddeler, bileşimlerinde enerji veren, oksijen taşıyan, yanıcı vb. değişik özellikte maddeler olan kimyasal bileşiklerden oluşan tehlikeli maddelerdir. Tehlikeli maddeler, dikkatsizlik ve kazalar sonucunda çevre güvenliğini, hayvanları, insanları ve genel güvenliği tehlikeye düşürme riski taşımaktadır. Tehlikeli/patlayıcı maddeler, sanayinin hemen her kolunda ürün döngüsü dâhilinde karşımıza hammadde olarak üretim sürecine yardımcı nitelikte ürün sıfatıyla ya da direkt ürün veya atık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bu maddelerin taşınması, üretimi, muhafazası, kullanımı, depolanması gibi konularda, risklerin doğmaması veya doğabilecek risklerin azaltılması için mevzuat gereği belirli izin ve belgelerin alınmasını gerektirmektedir. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi bunların başında gelmektedir.
Bu tür enerji ve maden şirketleri Tehlikeli madde olarak başta sınıf 1 (patlayıcılar) olarak bir çok tehlike sınıfında madde kullanımı yapmaktadırlar. Kullanılan Tehlikeli maddelerin miktarları yıllık 50 ton sınırını fazlasıyla aştıkları için Tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşundan hizmet almak zorundadırlar.

TALEP EDİN

Lütfen taleplerinizi eksiksiz olarak doldurup gönderiniz. Müşteri temsilcimiz size geri dönüş sağlayacaktır.

TIKLAYINIZ